ແມ່ຍິງຕໍ່າກວ່າ 50 ໂດລາ

ການ​ກັ່ນ​ຕອງ
    ຜະລິດຕະພັນ 114

    ຜະລິດຕະພັນ 114