ເຕົ່າ

ການ​ກັ່ນ​ຕອງ
    ຜະລິດຕະພັນ 16

    ຜະລິດຕະພັນ 16