ສີ​ຂຽວ

ການ​ກັ່ນ​ຕອງ
    ຜະລິດຕະພັນ 51

    ຜະລິດຕະພັນ 51